Είσαι ομογενής; Μπορείς να κάνεις μειωμένη θητεία στο Στρατό.

Μειωμένη θητεία με διάρκεια 3 μήνες δικαιούνται οι ομογενείς που διαμένουν στο εξωτερικό. Η νομοθεσία για μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού προβλέπει τμηματική εκπλήρωση της θητείας τους με τουλάχιστον 2μηνη θητεία ανά τη φορά που θα υπηρετήσουν. Η νομοθεσία όμως είναι διαφορετική για τους ομογενείς καθώς είναι πιο ευνοϊκή για τους Έλληνες του εξωτερικού. Οι ομογενείς που έχουν γεννηθεί και κατοικούν για χρόνια μόνιμα στο εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα σημαντικά μειωμένης θητείας. Η σχετική απόφαση έχει ληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας το 2008 και αφορά τους ομογενείς που διαθέτουν αλβανική υπηκοότητα και έχουν αποκτήσει και την ελληνική. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν τη δυνατότητα να υπηρετούν στρατιωτική θητεία διάρκειας 3 μηνών.  Σημείωση: Όσοι ομογενείς ζουν στην Αλβανία ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τους ομογενείς που προέρχονται από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ ή την Τουρκία. Οι στρατεύσιμοι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού και οι Ομογενείς θα πρέπει να ενημερωθούν για τη διαδικασία προκειμένου να τακτοποιήσουν άμεσα το ζήτημα της στρατιωτικής τους θητείας. Για να καταφέρουν ενταχθούν στη ρύθμιση, οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο και να υποβάλουν σχετική αίτηση με το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού που διαθέτουν. Το έγγραφο πρέπει να προέρχεται από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Συμπληρωματικά, οφείλουν να προσκομίσουν και το Δελτίο Απογραφής. Έχετε απορίες; Στο Startologika.gr θα βρείτε μια ομάδα από εξειδικευμένους νομικούς που έχουν μελετήσει σε βάθος την ελληνική νομοθεσία και έχουν αναλάβει πληθώρα υποθέσεων στρατιωτικού δικαίου. Θα απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτηση άμεσα.

Μπορείτε να μας αποστείλετε το ερώτημα σας μέσω social media και ο αρμόδιος θα έρθει άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας!