Μεταθέσεις Φαντάρων: Με ποια κριτήρια γίνονται;

Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις ανήκουν στην αρμοδιότητα των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. Ποια είναι όμως τα κριτήρια για να λάβει κάποιος μετάθεση; Τα κριτήρια αναφέρονται στη νομοθεσία με σειρά προτεραιότητας κι έχουν το αντίστοιχο βάρος μοριοδότησης. Υπηρεσιακά κριτήρια:
 • Κάλυψη των επιχειρησιακών/υπηρεσιακών αναγκών.
 • Αξιοποίηση της απονεμηθείσας στον οπλίτη ειδικότητας.
 • Επίπεδο γραμματικών γνώσεων του οπλίτη.
 • Προσόντα και ειδικές δεξιότητες.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην απονεμηθείσα ειδικότητα.
Οικονομικά και Κοινωνικά κριτήρια των οπλιτών:
 • Απώλεια συγγενούς Α΄ βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξή του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του οπλίτη.
 • Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (για εξαρτώμενα μέλη). 
 • Ανεργία συζύγου (γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα).
 • Πάθηση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (μελών οικογένειας).
 • Οπλίτης άγαμος, έγγαμος ή που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο.
 • Μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και όλα τα αδέλφια του είναι εξαρτώμενα μέλη.
 • Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.
 • Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (για εξαρτώμενα μέλη)
Αντικειμενικά κριτήρια μεταθέσεων:  Συνυπολογίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού βαθμό δυσκολίας της εκάστοτε μονάδας.
 • Αποστολή και επιχειρησιακή κατάσταση μονάδας που υπηρετεί.
 • Απόσταση από τη μεθόριο.
 • Έδρα Μονάδος (πληθυσμό περιοχής).
 • Απόσταση από έδρα Δήμου ή αστικού κέντρου νήσου.
 • Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής της μονάδας.
 • Ύπαρξη μέσων μαζικής μεταφοράς ή μη στην περιοχή.
 • Κλιματολογικές συνθήκες.
Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να μελετήσουμε την υπόθεσή σου και να σου βρούμε μία λύση που να εφάπτεται στις ανάγκες σου. Κάλεσε μας στο 210-9536694 για περισσότερες πληροφορίες.