Μεταθέσεις και Μετατάξεις Στρατού: Μάθετε όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι στρατευμένοι αλλάζουν γνώμη για την αρχική τους επιλογή κατά τη θητεία τους στο στρατό. Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε μετάθεση ή μετάταξη μπορεί να είναι οικογενειακοί, προσωπικοί, κοινωνικοί ή να αφορούν την προσωπική τους επιλογή.

Μεταθέσεις

Μεταθέσεις στο στρατό αφορούν κυρίως τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας σε προσωπικό. Επιπλέον κριτήρια είναι η γεωγραφική θέση των μονάδων (παραμεθόριο), η μονάδα δυσκολίας, αλλά και κοινωνικοί – οικονομικοί παράγοντες. Σκοπός πάντα είναι η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του στρατού.

Αρκετοί επιζητούν να μετατεθούν σε μια πιο “εύκολη” μονάδα για να υπηρετήσουν ή μια μονάδα που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο σπουδών ή κατοικίας τους. Σε κάθε περίπτωση οι στρατεύσιμοι / στρατευμένοι έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μετάθεση.

Οι στρατευμένοι που επιθυμούν να λάβουν μετάθεση θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους. Η διαδικασία απαιτεί λεπτό χειρισμό προκειμένου να μην υπάρξει κάποια παράλειψη που μπορεί να στερήσει την μετάθεση από τον στρατευμένο. 

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία από την έμπειρη ομάδα μας! Μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-9536694.

Μετατάξεις 

Η μετάταξη στρατευσίμων αφορά την μεταφορά ουσιαστικά από έναν κλάδο σε άλλον για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή για την αξιοποίηση των ειδικών προσόντων και των γνώσεων των στρατευσίμων. Οι κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού ή διπλωμάτων ειδικότητας σε κάποιο τομέα μπορούν να διεκδικήσουν μια άλλη ειδικότητα ή μεταφορά σε άλλο κλάδο.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις μονάδες κατά την θητεία τους και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που διαθέτουν κερδίζοντας μια καλύτερη θέση.

Οι λόγοι

Οι λόγοι που δημιουργούν την ανάγκη για μεταθέσεις και μετατάξεις στρατευμένων μπορεί να είναι:

  • Προσωπικοί
  • Οικογενειακοί
  • Κοινωνικοί
  • Εκπαιδευτικοί
  • Υπηρεσιακοί

Διαδικασία

Είτε επιθυμείτε να λάβετε μετάθεση και να αλλάξετε τοποθεσία, είτε θέλετε να αλλάξετε κλάδο, όπλο ή ειδικότητα θα πρέπει να είστε προετοιμασμένος και να γνωρίζετε πως ακριβώς πρέπει να κινηθείτε προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας.

Η νομική μας ομάδα μπορεί να σας ενημερώσει αναλυτικά για τα έγγραφα, τη διαδικασία και να την αναλάβει για εσάς. Η πολυετής εμπειρία που διαθέτουν οι νομικοί μας θα συμβάλει στη γρήγορη και επιτυχή διευθέτηση του ζητήματος.

Μπορείτε να μας αποστείλετε το ερώτημα σας μέσω social media και ο αρμόδιος θα έρθει άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας!