Πότε πρέπει να παρουσιαστούν οι φαντάροι για την ΕΣΣΟ Σεπτεμβρίου;

Λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid-19 το ΓΕΣ αύξησε τον αριθμό των ετήσιων κατατάξεων των εκπαιδευτικών σειρών από 4 σε 6. Οι 6 ΕΣΣΟ θα γίνονται τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο, τον Μάιο, τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Τμηματική κατάταξη… Οι φαντάροι θα εισέρχονται τμηματικά σε κάθε ΕΣΣΟ με σκοπό τη μείωση του συνωστισμού και οι ημερομηνίες κατάταξής τους θα ορίζονται με βάση το έγγραφο που τους έχει αποσταλεί. Προθεσμία… Σύμφωνα με την παράταση που έχει δοθεί μέχρι στιγμής όλοι οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να έχουν παρουσιαστεί μέχρι τις 23/09/2020.  Όσοι δεν παρουσιαστούν θα θεωρηθούν αυτομάτως ανυπότακτοι με τις ανάλογες κυρώσεις. Τα τελευταία χρόνια οι νόμοι αυστηροποιήθηκαν με το πρόστιμο να εκτοξεύεται μην αφήνοντας πολλές επιλογές σε ανυπότακτους και λιποτάκτες. Το πρόστιμο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τα 16.000 ευρώ, καθώς προστίθεται και το μηνιαίο ποσό προστίμου για κάθε μήνα υποχρεωτικής θητείας. Ανυπότακτοι και λιποτάκτες θα πρέπει να βρουν άμεσα λύση προκειμένου να τακτοποιήσουν το ζήτημα του στρατού οριστικά. Η Ομάδα μας διαθέτει πολυετή πείρα στα στρατιωτικά ζητήματα και μπορεί να σας παρουσιάσει μια σειρά από λύσεις που θα εφάπτονται καλύτερα στην υπόθεσή σας.