Στρατός: Είμαι ναυτικός και το χαρτί με στέλνει στο πεζικό. Πώς αλλάζω κατηγορία;

Η νομοθεσία πολλές φορές εκγυγχρονίζεται με σκοπό να εφάπτεται καλύτερα στις ανάγκες του Κράτους και των πολιτών. Αρκετοί στρατεύσιμοι θεωρούν πως θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάποιο άλλο σώμα λαμβάνοντας μια θέση που ανταποκρίνεται στις γνώσεις και την εμπειρία τους. Όσοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν λάβει το πτυχίο τους ή έχουν πολυετή εργασιακή εμπειρία μπορούν να αξιοποιήσουν τα προσόντας τους προκειμένου να τοποθετηθούν σε μια άλλη θέση για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Ο Νόμος… Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 3421/2005 προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να προχωρήσει, κατ’ εξαίρεση, η μεταφορά / μετάταξη στρατευσίμων από έναν κλάδο σε άλλον με σκοπό την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για την αξιοποίηση των ειδικών προσόντων και των γνώσεων τους με βάση το αντικείμενο τους στον κλάδο.  Είτε έχετε καταταγεί στο Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία ή το Πολεμικό Ναυτικό έχετε τη δυνατότητα να περάσετε στον κλάδο που επιθυμείτε με βάσει τα προσόντα που διαθέτετε.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να να έχετε ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία και για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να διεκδικήσετε τη μετάταξή σας.  Τι κάνουμε για εσάς… Η ομάδα μας ασχολείται αποκλειστικά με τα στρατιωτικά ζητήματα και γνωρίζει σε βάθος τον Στρατιωτικό Νόμο και το πως να διαχειρίζεται και να επιλύει άμεσα τα στρατολογικά θέματα που αντιμετωπίζουν στρατεύσιμοι και στρατευμένοι. Στείλτε μας ένα μήνυμα και θέστε μας το ερώτημά σας στα social media…