Υπηρετεί ο αδερφός σου; Πάρε αναβολή.

Η νομοθεσία έχει προβλέψει και την περίπτωση συνυπηρέτησης αδελφών με σκοπό να διευκολύνει τις οικογένειες αρρένων που βρίσκονται σε ηλικία θητείας. Όπως λοιπόν αναφέρει το Άρθρο 23 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α) και η Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 αποφ.ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34Β), δίνεται η δυνατότητα αναβολής του ενός από τους 2 ή περισσότερους αδερφούς μιας οικογένειας σε περίπτωση που υπηρετεί την πατρίδα ήδη μέλος της. Για να μπορέσει κάποιος να λάβει αναβολή θα πρέπει:
  • Να έχει αδελφό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
  • Ο αδερφός του να μην είναι λιποτάκτης.
  • Να έχει αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί κατά τον ίδιο μήνα, ανεξαρτήτως Κλάδου και της ημερομηνίας που υποχρεούται να καταταγεί ο καθένας για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ακόμη και εάν ο αδελφός αυτός είναι ανυπότακτος, αρκεί να έχει διακόψει την ανυποταξία του.  
Από την έκδοση της απόφασης πρόσκλησης έως την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος στρατεύσιμος πρέπει να παρουσιαστεί στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την αναβολή.  Σε περίπτωση καθυστέρησης… Αν τα έγγραφα υποβληθούν ενώ το διάστημα έχει παρέλθει από την ημερομηνία κατάταξης η αναβολή χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης του.  Για να δείτε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις ή αν διαθέτετε άλλη δυνατότητα αναβολής θητείας μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Messenger.